ÇÖZÜMLER

Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri
Bina Otomasyon ve Yönetim Sistemleri

Bina otomasyon sistemleri ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma tesisatları gibi konfor sağlama sistemlerinin en az enerji harcanarak istenen yaşam kalitesini sağlaması için kullanılırlar.

Kaynakların verimli kullanımı, düzenli arıza izleme, önleyici bakım hizmetlerinin takibi gibi raporlamalarla mekanik ve elektrik tesisatının kesintisiz hizmet vermesi bu sistemler tarafından sağlanır.

 

Mekanik tesisat otomasyonu, kazanlar, soğutma grupları, çillerler, pompalar, fanlar, klima santralleri, eşanjörler, kompresörler gibi sistemlerin bir merkezden izlenmesi, elle ya da senaryolar çerçevesinde otomatik olarak kontrolü sağlanır.